Inscripció i Reglament | Rally Bus Classic Barcelona

Les inscripcions quedaran tancades el dia 26 de maig de 2017 a les 23.00 hores

REGLAMENT 2017

RUTOMETRE 2017

DECLARACIÓ JURADA

El propietari es declara coneixedor de la totalitat del reglament del 8è Ral·li Internacional d’Autobusos clàssics Barcelona-Caldes de Montbui i l’accepta en la seva totalitat pel fet de sol·licitar la seva inscripció al mateix, adjuntant a la present la documentació que exigeix el reglament al seu article 4.2. Declara així mateix que les dades que subscriu en aquesta sol·licitud d’inscripció són rigorosament exactes i que d’acord amb els articles 4.2 i 12.1 del Reglament disposa de l’assegurança obligatòria per a la circulació, i que el conductor titular o substitut disposará en tot moment dels corresponents permisos administratius que li permetin el desenvolupament de les seves tasques eximint els organitzadors de qualsevol responsabilitat pels danys que pugui patir o ocasionar el seu vehicle en el transcurs del ral·li d’acord al que s’indica a l’article 12.2.

CopyRight © Rally d'Autobusos Clàssics de Barcelona 2017. Todos los derechos reservados.